Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildning med Adapt ger en ökad trygghetskänsla, större förståelse och efterlevnad av era säkerhetsrutiner på arbetsplatsen.

Säkerhetsutbildning med Adapt

Säkerhetsutbildning

Ökad trygghetskänsla, större förståelse och efterlevnad av era säkerhetsrutiner

Säkerhetsutbildning ger kunskap och goda förutsättningar till en trygg och säker arbetsplats.

Samtliga medarbetare ska ha kunskap om arbetsplatsens säkerhetsarbete och rutiner. Årligen sker inbrott, rån, interna och externa stölder till miljontals kronor.

Säkerhetsutbildningen ger kunskap om det systematiska säkerhetsarbetet samt ökad förståelse för vad som krävs för att förebygga och hantera inbrott, rån, stöld, hot och våld.

Säker arbetsplats

Säkerhetsutbildningen hjälper till att skapa en trygg och säker arbetsplats för samtliga. Vi ger nycklarna till hur säkerhetsarbetet fungerar i praktiken.

Deltagarna får förståelse för säkerhetsarbetet och hur ni tillsammans agerar för att minska risken.

Deltagarna ska kunna använda dessa kunskaper i sitt dagliga arbete så att ni tillsammans skapar en säker och trygg arbetsplats.

Säker arbetsplats genom säkerhetsutbildning

Innehåll

  • Systematiska säkerhetsarbete
  • Förebyggande säkerhetsarbete
  • Agerande vid rån- hot- och våldssituationer
  • Interna och externa stölder
  • Krishantering
Plats: Utbildningen kan hållas i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: Utifrån lokal.
Tidsåtgång: 2 tim.
Inställningar för cookies