Trygghetskalender

Trygghetskalender - En guide för att hantera kriser i er verksamhet

Med Trygghetskalendern får medarbetare och chefer tillgång till enkla och effektiva rutiner för att snabbare hantera händelser som olyckor, brand, krishantering, hot och våld med mera. Rutinerna är kategoriserade i förebyggande, under och efter en händelse.

Trygghetskalendern är även ett utbildningsunderlag i hur ni går till väga i olika krissituationer, ofta är de det förebyggande arbetet som avgör hur väl en verksamhet hanterar en kris.

Kalendern placeras till exempel i kassalinjen, på kontoret, i personalrummet, i bilen eller där den är lätt tillgänglig. För ansvariga och chefer kan det vara värdefullt att ha en kalender i hemmet för att snabbt kunna vägleda medarbetare i olika krissituationer. Trygghetskalendern är även god hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Trygghetskalender från Adapt
Adapts trygghetskalender

Så fungerar Trygghetskalendern

 • Snabb tillgång till rutiner för bl.a. olyckor, brand, krishantering, hot och våld.
 • Hjälp vid introduktion av nyanställd.
 • Utbildningsunderlag.
 • Komplement till arbetsmiljöpärm.

Anpassningar av innehåll och utseende

Trygghetskalendern kan anpassas både till innehåll och utseende efter era behov. En vanlig anpassning för stora verksamheter och kedjor är att trycka en unik framsida med företagets logotype. Tillsammans skräddarsyr vi innehållet för er verksamhet och adderar tillexempel rutiner, information eller checklistor som ska finnas lätt tillgängliga i er verksamhet.

Beställningsformulär

  Personuppgifter

  Produkt

  Faktureringuppgifter

  Inställningar för cookies