Godkänd utbildningsamordnare av AFA Försäkring

Ni som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning kan därför få stöd med 70% av deltagaravgiften om chef och skyddsombud deltar tillsammans, satsningen pågår till år 2023.

Berätta mer

Arbetsmiljöutbildning

Med kunskap bygger vi långsiktig och hållbar arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö!

Personer med ansvar inom arbetsmiljöarbetet ska ha en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Utbildningen ska omfatta systematiskt arbetsmiljöarbete samt andra föreskrifter som gäller för verksamheten.

Brandutbildning

Att agera på rätt sätt vid en brand är avgörande. Detta minimerar skador och kostnader

Kunskaper om hur man förebygger och förhindrar bränder samt hur man bekämpar en brand minimerar skadorna och kan rädda liv! Att utbilda inom brandsäkerhet, skapar en trygg och säker verksamhet både för era medarbetare och era besökare. Kunskap hos medarbetarna är nyckeln till ett bra brandskydd och en utbildning är därför en god investering.

Säkerhetsutbildning

Utbildningen ger er ökad trygghetskänsla hos personalen, större förståelse och efterlevnad av era säkerhetsrutiner

Adapts säkerhetsutbildning hjälper er att höja säkerhetsnivån genom fokus på det förebyggande arbetet, säkerhetsrutiner, vad ni gör ifall det ändå händer. Att ha en bra säkerhetskultur ger en säkrare och tryggare arbetsplats och arbetsmiljö.

Ergonomiutbildning

Felaktiga lyft och förflyttningar sker dagligen, minska risken för kostsamma skador med en ergonomiutbildning

Skador i muskler, senor och leder är en vanlig orsak till att människor blir sjukskrivna. Genom att ge era medarbetare ökad kunskap om de risker som finns när det gäller arbetsställningar och rörelser samt visa på rätt arbetssätt och hjälpmedel kan ni minska belastningsskadorna, skapa en säker trygg och frisk arbetsplats och därmed också minska sjukfrånvaron kopplat till det.

Hjärt- Lungräddning, HLR

Varje dag drabbas fler än 25 personer av plötsligt hjärtstopp. Att vara förberedd och agera snabbt är avgörande

Vid ett hjärtstopp är tiden den avgörande faktorn för om personen ska överleva. Syrebrist i hjärnan uppstår efter bara några minuter och i de flesta fall tar tiden för ambulansen att komma längre tid än så. Det är alltså nödvändigt med snabb hjälp med hjärt-och lungräddning om personen ska överleva ett hjärtstopp.
Genom att ge era medarbetare en god grundkunskap i hjärt- och lungräddning ges förutsättningar för att kunna agera snabbt och rätt vid ett hjärtstopp och därmed rädda liv!

Första hjälpen utbildning

Med god kunskap är vi förberedda och redo att rädda liv

Första hjälpen utbildning krävs för att leva upp till ställda krav. Kraven är att varje arbetsplats ska ha tillräckligt antal utbildade personer i förhållande till arbetsplatsens storlek och risker.

Hjärt- Lungräddning, HLR & Första Hjälpen

HLR_Adapt

Livsavgörande egenskaper för dig och din närhet

En kombinationsutbildning av våra två kurser, HLR och Första hjälpen. Utbildningen innefattar träning med HLR dockor och hjärtstartare,
Första Hjälpen samt L-ABC.

Du lär dig bland annat hur du använder hjärtstartare, hur du hanterar hjärtstopp, de vanligaste akutsjukdomarna och olycksfallen.

Inställningar för cookies