Arbetsmiljöcoach

Det här gör Adapts arbetsmiljöcoach!

 • Implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
 • Uppföljning och utveckling av arbetsmiljöarbetet
 • Skyddsronder och riskbedömningar
 • Tar fram delegeringar, policy, riktlinjer, rutiner, riskbedömningar etc.
 • Internrevision av ert systematiska arbetsmiljöarbete, SAM
 • Stöd inför och efter inspektion av Arbetsmiljöverket
 • Stöd och hjälp med inspektionsmeddelanden

 

Våra arbetsmiljöcoacher hjälper till på plats, via telefon eller mail.

Arbetsmiljöcoach Adapt

Vi hjälper er med arbetsmiljöarbetet när ni själva inte har tid, kunskap eller möjlighet!

Vi stöttar er med och genomför allt från den årliga uppföljningen till framtagande av rutiner att riskbedöma er verksamhet och mycket mer.
Arbetsmiljöcoachen ger de verktyg och den vägledning som behövs för att ni ska förstå, hantera och implementera arbetet i sin helhet. Målet är att säkra en hälsosam och trygg arbetsplats för era medarbetare samtidigt som ni uppfyller de arbetsmiljökrav som omfattar verksamheten.
Vi finns här för er! Tillsammans skapar vi ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete.

Kontakta oss

  Uppgifter

  Inställningar för cookies