Arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöutbildning med Adapt bygger på långsiktig och hållbar arbetsmiljö. Utbildningen omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete och andra föreskrifter.

Arbetsmiljöutbildning hos Adapt

Arbetsmiljöutbildning

Långsiktig och hållbar arbetsmiljö

Personer med ansvar inom arbetsmiljöarbetet ska ha en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Utbildningen ska omfatta systematiskt arbetsmiljöarbete samt andra föreskrifter som gäller för verksamheten.

Kunskap och förståelse för arbetsmiljöarbetet ger goda förutsättningar till att uppnå ökad trivsel, minskade sjukskrivningsdagar, färre olyckor och tillbud vilket leder till ökad produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Syftet

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om och förståelse för arbetsmiljöfrågorna samt hur ni får arbetsmiljöarbetet att
fungera i praktiken.

Målet

Att deltagarna ska kunna använda dessa kunskaper i sitt dagliga arbete. Tillsammans skapar ni en säker, trygg och frisk arbetsplats. Ingen ska behöva bli skadad eller sjuk på grund av sitt arbete.

Innehåll

  • SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete
  • OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp
  • Samverkan i arbetsmiljöarbetet

Plats: Utbildningen kan hållas i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: Utifrån lokal.
Tidsåtgång: Vi skräddarsyr och anpassar utbildningen till era behov.

Inställningar för cookies