Första hjälpen utbildning

Första hjälpen utbildning hos Adapt gör er förberedda och redo att rädda liv. Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i första hjälpen

Första hjälpen utbildning

Första hjälpen utbildning

Med god kunskap är vi förberedda och redo att rädda liv

Första hjälpen utbildning krävs för att leva upp till ställda krav. Kraven är att varje arbetsplats ska ha tillräckligt antal utbildade personer i förhållande till arbetsplatsens storlek och risker.

Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i första hjälpen.
Första hjälpen innefattar allt från enkla småsår till livshotande skador. Att kunna utföra första hjälpen kan vara skillnaden mellan liv och död i väntan på en ambulans.

Du får med dig

Genom att ge era medarbetare god grundkunskap i första hjälpen ges förutsättningar för att kunna agera snabbt och rätt vid en olycka.

I utbildningen går vi igenom bland annat sjukdomslära, blödning, sårhantering, brännskador, diabetes och allergier. Deltagarna får vägledd träning i att praktiskt utföra första hjälpen i olika situationer som kan uppstå.

Adapts utbildning inom första hjälpen

Innehåll

  • Hur du bör agera vid en olycka med personskador
  • Hantera och behandla skador samt utföra livräddande åtgärder
  • Sjukdomslära (hjärt-kärlsjukdomar, hjärtinfarkt, allergi, stroke, diabetes)
  • Blödning, brännskador, cirkulationssvikt, epilepsi och krampanfall
  • Nack- och ryggskada

Plats: Utbildningen kan hållas i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: 12 personer per grupp
Tidsåtgång: Vi skräddarsyr och anpassar utbildningen till era behov.

Inställningar för cookies