Helhetsleverantör inom arbetsmiljö, brand och säkerhet

Din helhetsleverantör inom arbetsmiljö, brand & säkerhet

Vi förenklar och förtydligar. Vi hjälper dig med hur!

Kontakta oss
Arbetsmiljö med Adapt

Arbetsmiljö

Säkra en trygg och frisk arbetsplats

Adapt är er samarbetspartner inom hela arbetsmiljöområdet, brand och säkerhet.
Vi förenklar och förtydligar ert arbetsmiljöarbete genom att erbjuda expertis hjälp. En personlig arbetsmiljöcoach hjälper er genom hela processen och ni tillsammans lägger planen för fortsatt arbete. Vi hjälper er med allt från att skapa rutiner och mallar till att utföra riskbedömningar, skyddsronder, medarbetarundersökningar och utredningar.

Säkerhet

Hur kan vi minska
risken för hot & våld?

Ett systematiskt säkerhetsarbete minskar risken för rån, hot, våld och inbrott. Att arbeta förebyggande med säkerhetsarbetet skapar också en tryggare arbetsplats för era medarbetare vilket i sin tur leder till ökad trivsel och högre effektivitet – arbetsmiljö och säkerhet hänger ihop!

Ett systematiskt säkerhetsarbete minskar risker
Riskminimering inom brand och SBA

Brand & SBA

Lär er minimera
riskerna för brand

En brand är en av de mest traumatiska händelser som kan drabba en verksamhet. Även en liten brand kan orsaka ett långt produktionsavbrott. Brandorsakerna varierar, men anlagda bränder är vanligast med drygt en anlagd brand per timme. Genom ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan riskerna minimeras samtidigt som skadan vid en brand kraftigt reduceras.

Vi erbjuder utbildning inom:

Inställningar för cookies