Brandutbildning

Brandutbildning med Adapt hjälper er att agera på rätt sätt vid en eventuell brand. Lagen om skydd mot olyckor kräver en brandutbildning

Brandutbildning med Adapt

Brandutbildning

Att agera på rätt sätt vid en brand är avgörande

Brandskyddsutbildning krävs för att företaget ska uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

Brandutbildningen ger kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet samt ökad förståelse om vad som krävs för att upptäcka brandrisker, förebygga bränder, hantera släckutrustning och agera vid en brand för att utrymning ska ske på säkert och kontrollerat sätt.

Brandutbildning

En brand är en av det värsta katastrofer som kan drabba en verksamhet. Om vi inte agerar snabbt och korrekt riskerar vi kostsamma konsekvenser.

En grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till alla och kan anpassas efter er verksamhet.

Utbildningen ger er kunskap om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp, vilka de vanligaste brandriskerna är och hur bränder kan förebyggas. Efter utbildningen ska deltagare kunna använda dessa kunskaper i sitt dagliga arbete så att vi tillsammans skapar en säker och trygg arbetsplats.

Innehåll

  • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
  • Brandrisker
  • Förebyggande arbete
  • Lagar och regler
  • Larm- hur och vad finns hos oss?
  • Utrymning- hur och vad gör vi hos oss?
  • Brandskyddsutrustning- vad och var finns det hos oss?
  • (Praktisk släckövning i kärl, docka, digital skärm)

Plats: Utbildningen kan hållas i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: Utifrån lokal.
Tidsåtgång: 2-3 tim.

Inställningar för cookies