Din hjälp i arbetslivet

Arbetsmiljöpärm

Dokumentationen anpassas till er verksamhet och säkerställer att ni lever upp till arbetsmiljölagstiftningen. Utöver arbetsmiljö finns det i…

Arbetsmiljöcoach

Våra arbetsmiljöcoacher hjälper till på plats, via telefon eller mail…

Trygghetskalender

Med Trygghetskalendern får medarbetare och chefer tillgång till enkla och effektiva rutiner för att enklare och snabbare kunna hantera rån, bedrägerier,…

Medarbetarundersökning

För att förebygga ohälsosam stress behöver man som arbetsgivare säkerställa en balans mellan krav, resurser och stöd i arbetet.
Adapts medarbetarenkät…

Längdmarkering

Med längdmarkeringar vid alla utgångar kan ni enkelt bestämma längd på en gärningsman vid ett rån, inbrott, stöld eller bedrägeri…

SBA pärm

I Adapts digitala brandskyddspärm finns färdiga policys, rutiner, riskbedömningar, brandskyddsronder…

Vi på Adapt Arbetsmiljökonsult har stort hjärta för er och arbetsmiljöarbetet.

Genom oss får ni kvalité och trygghet på ett effektivt och paketerat sätt.
Från tjänst till produkt skapar vi möjligheter för er.

Inställningar för cookies