Branschnytt

Riskbedömning

Branschnytt Riskbedömning Hjälp med riskbedömningar och handlingsplaner Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och de ska även känna till hur man kan undvika riskerna. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för […]

Tillbud & Policy

Branschnytt Tillbud & Policy Innan olyckan sker – Hur tillbudsrapporter hjälper företaget. Det rapporteras omkring 100 000 tillbud i Sverige varje år. Men egentligen är tillbuden många fler än så. Därför är det viktigt att arbeta med att rapportera tillbuden. Rapporterna visar var det finns arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Vet man var situationer kan uppstå kan man […]

Riskbedömning OSA

Branschnytt Lagar Riskbedömning OSA, Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad är det? Det handlar om trivsel, trygghet och psykisk hälsa på jobbet. Hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, krav och resurser, ledarskap, stress, arbetstid och mycket annat. Liksom för den fysiska arbetsmiljön så har du som arbetsgivare ett lagstadgat ansvar att arbeta systematisk med […]
Inställningar för cookies