Branschnytt

Lagar

Riskbedömning OSA, Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad är det?

Det handlar om trivsel, trygghet och psykisk hälsa på jobbet.
Hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, krav och resurser, ledarskap, stress, arbetstid och mycket annat. Liksom för den fysiska arbetsmiljön så har du som arbetsgivare ett lagstadgat ansvar att arbeta systematisk med den psykosociala arbetsmiljön, och det viktigaste av allt;
– en bra organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetaren möjlighet att utvecklas och bidra med sin kompetens och det bidrar förstås till företagets framgång!

Adapt erbjuder verktyget ”riskbedömning organisatorisk och social arbetsmiljö”. Med verktyget får ni ett bra underlag för att gå igenom frågor kring krav, resurser, stöd, ledarskap och kränkande särbehandling med er ledningsgrupp eller med era chefer. För att fånga upp hur era medarbetares upplevelse så genomför vi också en medarbetarenkät med frågor som är anpassade till ”OSA”. Med svaren från ledning och medarbetare hjälper vi er att skapa en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Vill du ha hjälp med att skapa struktur kring OSA, vad som skall göras, när och hur?
Hör av dig till oss för att få hjälp av en arbetsmiljöcoach!

Inställningar för cookies