Arbetsmiljöpärm

AdaptCRM
- Digital arbetsmiljöpärm

I Adapts arbetsmiljöpärm finns färdiga policys, rutiner, riskbedömningar, handlingsplaner och mycket mer. Dokumentationen anpassas till er verksamhet och säkerställer att ni lever upp till arbetsmiljölagstiftningen. Utöver arbetsmiljö finns det i pärmen komplett dokumentation för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och Systematiskt säkerhetsarbete.

Adapt CRM
AdaptCRM - Digital brandskyddspärm

Med allt samlat i ett system blir arbetet enklare

AdaptCRM är ett arbetsmiljösystem som hjälper verksamheter med arbetsmiljöarbetet på ett organiserat och smidigt sätt. AdaptCRM fungerar lika bra I den lilla verksamheten som den stora. Systemet är anpassat för mobil, dator och surfplatta vilket ger er friheten att komma åt systemet när ni behöver.
Ni får månadsvis mail från oss som beskriver kommande månads arbetsmiljöarbete samt tips och vägledning i hur ni ska arbeta.
När ni arbetar I vårt arbetsmiljösystem får ni en personlig arbetsmiljöcoach som er kontaktperson. Arbetsmiljöcoachen stöttar och vägleder er i arbetsmiljöarbetet och systemet.

Vi finns här för er!

En helhetslösning för ditt företag

Med all dokumentation samlad i ett användarvänligt system är det enkelt att arbeta effektivt och systematiskt med SBA.

Det är lätt att få en överblick på vad som är gjort och vad som skall göras med de färgkodade flikarna.

Lila dokument fylls i en gång i samband med att du sätter igång arbetet.
Blå dokument innehåller information, förtydliganden av lagtext, rutinbeskrivningar och hjälpande riktlinjer.
Röda blir dokument när det är dags att fylla i dom. Du får även ett mail med månadens arbetsmiljöuppgifter.
Har du pågående arbete i ett dokument är den Gul tills arbetet är klart. När dokumenten är ifyllda och klara blir dom Gröna tills det är dags att göra dom igen.

Digital arbetsmiljöpärm från Adapt

En helhetslösning för ditt företag

  • Digital arbetsmiljöpärm anpassad för mobil, surfplatta och dator.
  • Dokumentation för systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete.
  • Policys för arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, kränkande särbehandling, brandskydd, sexuella trakasserier, rehabilitering och mer.
  • Riskbedömningsmallar för fysisk arbetsmiljö, lager och truck, kontor, kemiska risker, rån hot våld och säkerhet, brand, organisatorisk och social arbetsmiljö, ergonomi med mera.
  • Rutiner för kränkande särbehandling, medarbetarsamtal, krishantering, samordningsansvar, minderåriga i arbete, rehabilitering, olyckor och tillbud med utredning, konsekvensanalys, krishantering och mer.
  • Månadsbrev på mail med arbetsuppgifter för nästkommande månad, hjälpande riktlinjer för arbetet samt allmän information om arbetsmiljö, säkerhet och brand som rör din verksamhet.
  • Fri telefon och mailsupport.
Inställningar för cookies