Helhetsleverantör inom arbetsmiljö, brand och säkerhet

Brand & SBA minimerar riskerna

Adapt arbetsmiljöcoach lär er minimera riskerna för brand. Genom systematiskt brandskyddsarbete (SBA) arbetar vi förebyggande för att reducera risker.

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Brand & SBA

Lär er minimera riskerna för brand.

En brand är en av de mest traumatiska händelser som kan drabba en verksamhet. Även en liten brand kan orsaka ett långt produktionsavbrott. Brandorsakerna varierar, men anlagda bränder är vanligast med drygt en anlagd brand per timme. Genom ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan riskerna minimeras samtidigt som skadan vid en brand kraftigt reduceras.

Arbeta förebyggande med dessa frågor?

Alla ska arbeta med sitt brandskydd. Det innebär att metodiskt och systematiskt gå igenom behovet brandskydd, har vi tillräckligt med utrustning för att klara av en brand? Se till att allt fungerar som det ska samt att alla i organisationen har den kunskap som är nödvändig.
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, gäller alla företag oberoende storlek. Ingen verksamhet är den andra lik, nyckel till ett funderande SBA arbete är att ha anpassade rutiner för er verksamhet så
arbetet blir effektivt.

Hur gör vi för att strukturerat ha koll på det som skall göras?

Ett systematiskt brandskyddsarbete handlar om att arbeta med liknade metoder som arbetsmiljö vilket gör det enkelt att implementera i det dagliga arbetet;
 1. Att systematiskt och regelbundet undersöka risk för olika typer av händelser
 2. Att ha rutiner för när någonting händer
 3. Säkerställ att alla medarbetare känner till rutinerna och hur de ska agera
 4. Utbildning och information

Grunden är de samma för alla, du bör ha:

 • Beskrivning av brandskyddet
 • Brandskyddsorganisation
 • Ansvarsfördelning (om du hyr fastigheten)
 • Brandskyddsrond 4 gånger om året
 • Riskbedömning brand
 • Utbildade medarbetare
 • Skriftliga rutiner
 • Brandskydd- och utrymningsritningar
Som en hjälp att säkerställa att ni arbetar rätt med dessa frågor har Adapt tagit fram en komplett riskbedömning för Brand så ni enkelt får helhetsgreppet på SBA i verksamheten. Vår riskbedömning är uppbyggd av ett gediget frågebatteri inom de olika delarna som rör brandsäkerhet och de aspekter att ta hänsyn till. Några av rubrikerna är brandlarm, sprinkler, övrig utrustning, utbildning, SBA organisation och besiktning. Efter avslutad riskbedömning sammanställs svaren i en handlingsplan där ni dokumenterar planerade åtgärder, vem som är ansvarig, när åtgärden skall vara klar samt vilken risknivå.

Varför ska vi ta hjälp?

Att vara hemmablind är ett uttryck vi ofta hör av kunder efter avslutad riskbedömning. Både som chef och medarbetare är det lätt att saker för givet eller helt enkelt tänka ”det har ju alltid fungerat så”. Med hjälp av en brandkonsult får ni ett par nya ögon i verksamheten. Konsulten gör intervjuer med både medarbetare och chefer samt gör egna observationer och kontroller för att ge er en komplett överblick av var er verksamhet står och vad som kan bli bättre. Konsulten skriver även åtgärdsförslag i er handlingsplan så ni vet hur ni på ett ekonomiskt och effektivt sätt åtgärdar en risk.

Inställningar för cookies