SBA pärm

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

I Adapts digitala brandskyddspärm finns färdiga policys, rutiner, riskbedömningar, brandskyddsronder, handlingsplaner och mycket mer. Dokumentationen anpassas till er verksamhet och säkerställer att ni lever upp till ställda krav.

SBA -Systematiskt brandskyddsarbete
AdaptCRM - Digital brandskyddspärm

AdaptCRM - Digital brandskyddspärm, SBA

För att leva upp till ställda krav ska alla arbeta systematisk med sitt brandskydd. Det gäller såväl både för fastighetsägare som hyresgäst. Systematiskt brandskyddsarbete innebär i stort att ta ansvar för sitt brandskydd, att skapa kontroll, riskbedöma och följa upp samt ha ordning och reda i brandskyddsfrågorna. Ni ska göra det ni kan för att det inte ska börja brinna och ha beredskap om olyckan är framme.

En helhetslösning för ditt företag

Med all dokumentation samlad i ett användarvänligt system är det enkelt att arbeta effektivt och systematiskt med SBA.

Det är lätt att få en överblick på vad som är gjort och vad som skall göras med de färgkodade flikarna.

Lila dokument fylls i en gång i samband med att du sätter igång arbetet.
Blå dokument innehåller information, förtydliganden av lagtext, rutinbeskrivningar och hjälpande riktlinjer.
Röda blir dokument när det är dags att fylla i dom. Du får även ett mail med månadens arbetsmiljöuppgifter.
Har du pågående arbete i ett dokument är den Gul tills arbetet är klart. När dokumenten är ifyllda och klara blir dom Gröna tills det är dags
att göra dom igen.

SBA pärm från Adapt

En helhetslösning för ditt företag

  • Digital arbetsmiljöpärm anpassad för mobil, surfplatta och dator.
  • Dokumentation för systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete.
  • Policys för arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, kränkande särbehandling, brandskydd, sexuella trakasserier, rehabilitering och mer.
  • Riskbedömningsmallar för fysisk arbetsmiljö, lager och truck, kontor, kemiska risker, rån hot våld och säkerhet, brand, organisatorisk och social arbetsmiljö, ergonomi med mera.
  • Rutiner för kränkande särbehandling, medarbetarsamtal, krishantering, samordningsansvar, minderåriga i arbete, rehabilitering, olyckor och tillbud med utredning, konsekvensanalys, krishantering och mer.
  • Månadsbrev på mail med arbetsuppgifter för nästkommande månad, hjälpande riktlinjer för arbetet samt allmän information om arbetsmiljö, säkerhet och brand som rör din verksamhet.
  • Fri telefon och mailsupport.
Inställningar för cookies