Tillbaka

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildning

Skapa en trygg och säker arbetsplats för era medarbetare genom att öka er kunskap inom säkerhet! När ni utbildar era medarbetare inom säkerhet så får ni kunskap i hur ni tillsammans kan agera förebyggande för att förhindra eller hantera inbrott, rån, hot- och våld. 

Adapts säkerhetsutbildning ger kunskap och förståelse för hur man skapar en trygg och säker miljö för att förhindra incidenter, hur man bör agera i händelse av brott och hur man på bästa sätt går till väga om man blivit utsatta för brott. 
Utbildningen är på två timmar och vi kan genomföra den på plats i verksamheten.

Utbildningens innehåll/delar av innehållet:

  • Rån och hot
  • Stöld/snatteri
  • Intern oärlighet
  • Bedrägerier
  • Förebyggande säkerhetsarbete
  • Konflikt- och krishantering
  • Företagets regler och säkerhetsrutiner gås igenom

Plats: Utbildningen kan hållas i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: Utifrån lokal. 
Tidsåtgång: 2 tim.

 

Kontakta oss för mer information!