Tillbaka

Ergonomiutbildning

Skador i muskler, senor och leder är en vanlig orsak till att människor blir sjukskrivna. Genom att ge era medarbetare ökad kunskap om de risker som finns när det gäller arbetsställningar och rörelser samt visa på rätt arbetssätt och hjälpmedel kan ni minska belastningsskadorna, skapa en säker trygg och frisk arbetsplats och därmed också minska sjukfrånvaron kopplat till det.

Ergonomiutbildning

Adapts ergonomiutbildning ger kunskap om och förståelse för belastnings-ergonomi, vilka risker som finns, hur och vad man kan göra för att förebygga belastningsskador.
I utbildningen går vi igenom lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, vikten av att använda teknisk utrustning och hjälpmedel, risker, olämpliga arbetsställningar med mera.

Adapts ergonomiutbildning bidrar till ökad kunskap och medvetenhet vilket resulterar i en tryggare arbetsplats.

Utbildningens innehåll/delar av innehållet:

  • Belastningsergonomi vad är det?
  • Belastningsskador, muskler, leder och senor
  • Risker och att arbeta förebyggande
  • Hjälpmedel och att arbeta rätt
  • Rundvandring, förutsättningar på er arbetsplats

Plats: Utbildningen hålls med fördel i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: Utifrån lokal. 
Tidsåtgång: 2 tim.

 

Kontakta oss redan idag!