Tillbaka

Brandutbildning

Kunskaper om hur man förebygger och förhindrar bränder samt hur man bekämpar en brand minimerar skadorna och kan rädda liv! Att utbilda inom brandsäkerhet, skapar en trygg och säker verksamhet både för era medarbetare och era besökare. Kunskap hos medarbetarna är nyckeln till ett bra brandskydd och en utbildning är därför en god investering.

Brandutbildning 

Brand och utrymningssäkerhet regleras i bl.a. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och är en viktig arbetsmiljöfråga.

Adapts brandutbildningen ger ökad förståelse om vad som krävs för att upptäcka brandrisker, förebygga bränder och hur man agerar på rätt sätt vid en brand.

Deltagarna får i utbildningen kunskap och förståelse för hur man skapar en trygg miljö för att förhindra brand och hur man på bästa sätt går till väga för att utrymning kan ske på ett tryggt sätt samt hur man kan hjälpa människor som drabbats av en  brand.

Utbildningens innehåll/delar av innehållet:

  • Brandteori
  • Brandrisker
  • Förebyggande arbete
  • Larm
  • Utrymning- hur och vad gör vi hos oss
  • Brandskyddsutrustning- vad och var finns det hos oss
  • Krishantering
  • (Praktiskt släckmoment med brandsläckare)
     

Plats: Utbildningen kan hållas i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: Utifrån lokal. 
Tidsåtgång: 2 tim.

                                Kontakta oss redan idag!