Tillbaka

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Adapts arbetsmiljöutbildning betonar chefsansvaret och hur man tillsammans med medarbetarna kan jobba aktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågorna.
I denna utbildning går vi igenom lagar och regler, vilka krav som ställs på arbetsgivaren och hur man kan jobba för att arbetsmiljöarbetet ska bli en del av den dagliga verksamheten. Under utbildningen lär sig deltagarna om vad man som chef och skyddsombud har för ansvar, hur arbetet kan fungera i praktiken för att främja hälsa och undvika ohälsa. I utbildningen ingår även ett avsnitt om krishantering och hur man kan förbereda verksamheten och medarbetarna för en krissituation.
Vi tar också upp frågor kring arbetsmiljöverkets arbete och arbetssätt kring arbetsmiljöinspektioner.
 

Utbildningens innehåll/delar av innehållet:

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
  • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man skall samverka i arbetsmiljöfrågorna.
  • Hur man som chef kan bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete och integrera arbetsmiljöfrågorna i den dagliga driften.
  • OSA reglerna, organisatorisk och socialarbetsmiljö med bl.a.reglerna kring kränkande särbehandling
  • Arbetsmiljöverkets arbete och inspektioner
  • Krisberedskap och praktisk krishantering
  • Belastningsergonomi

Vi visar på kopplingen mellan arbetsmiljöarbetet och ledarskap genom att ge cheferna kunskap och information om arbetsmiljöfrågor samt ge förslag på hur de kan
arbeta praktiskt med dessa frågor i sin vardag
Vi arbetar med korta föreläsningsblock och en hel del praktiska gruppövningar.
Självklart kan vi anpassa utbildningsinnehållet efter era önskemål och er verksamhets unika behov.

Plats: Utbildningen kan hållas i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: Utifrån lokal.
Tidsåtgång: en halv till en heldag beroende på antal deltagare m.m.

        

Kontakta oss redan idag!      Läs mer om arbetsmiljö här!