Nyheter

9 maj 2019

Riskbedömning OSA, Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad är det?

Det handlar om trivsel, trygghet och psykisk hälsa på jobbet. Hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, krav och resurser, ledarskap, stress, arbetstid och mycket annat. Liksom för den fysiska arbetsmiljön så har du som arbetsgivare …

Läs mer
21 mars 2019

Förebygg stress med bra verktyg anpassade för OSA

Vad kan man som arbetsgivare göra för att förebygga arbetsrelaterad stress? Stress är viktigt för oss! Vi blir bättre på att utföra arbete om vi har en viss nivå av stress och kortvarig stress är kroppens …

Läs mer
18 februari 2019

Butiksstölderna fortsätter öka!

-det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer 2018* Den senaste veckan drabbades var tredje butik av en stöld. Dessutom har var fjärde butik utsatts för hotfullt beteende den senaste månaden. Butiksmiljön är en utsatt arbetsplats och många …

Läs mer
18 januari 2019

Ditt ansvar som arbetsgivare -Sexuella trakasserier

Så här gör du för att arbeta rätt och förebyggande med sexuella trakasserier  I december fick du ett brev från arbetsmiljöverket och diskrimineringsombudsmannen med information om sexuella trakasserier. I broschyren som skickades ut framgår …

Läs mer
5 december 2018

Arbetsmiljöverkets sammanställning av arbetsorsakade besvär 2018

Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär kartlägger de hälsoproblem som orsakats av arbetet. Undersökningen är gjord på arbetstagare i åldrarna 16 till 74 år och drygt 12.000 personer deltog i undersökningen. Rapporten ”Arbetsorsakad…

Läs mer
30 oktober 2018

Vad kan man göra för att förebygga arbetsrelaterad stress?

Stress är viktigt för oss! Vi blir bättre på att utföra arbete om vi har en viss nivå av stress och kortvarig stress är kroppens naturliga reaktion på att möta tillfälligt ökade krav. Men, blir stressen långvarig kan den vara farlig! Då kan …

Läs mer
29 augusti 2018

Hitta rätt säkerhetsnivå med riskbedömning

Riskbedömning rån, hot och våld hjälper dig att hitta rätt säkerhetsnivå Säkerhet i butik behöver inte vara svårt!  2017 bjöd på en positiv utveckling av butiksrånen. Det anmäldes 100 fä rre butiksrån under 2017 än 2016. Det totala …

Läs mer
21 augusti 2018

Nya krav på rehabiliteringsplan

Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. De nya kraven innebär i korthet att arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta rehabiliteringsplan om arbetstagarens arbetsförmåga …

Läs mer
14 augusti 2018

Nya regler för kameraövervakning, augusti 2018

Reglerna för kamerabevakning ändras i samband med att dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen börjar gälla. Färre behöver söka tillstånd och det ställs tydligare krav på att de som vill kamerabevaka följer reglerna i dataskyddsföror…

Läs mer
8 juni 2018

Vad innebär EUs nya kampanj för kemiska risker?

EU-kampanj med fokus på kemiska risker i samband med uppdatering av AFS 2011:19 Arbetsmiljöverket lanserar nu den 8 juni en ny inspektionskampanj inriktad på kemiska riskkällor. Detta i samband med att det sker förändringar i lagen om kemiska …

Läs mer
11 maj 2018

Sommarjobbare, Tänk på det här!

Varför är det viktigt att göra rätt vid introduktionen och arbetsplaneringen av en minderårig? Fler än fyratusen unga anmäler varje år arbetsrelaterade olyckor. Till den siffran ska det nämnas att det finns ett stort mörkertal där olyckor inte …

Läs mer
12 april 2018

OSA föreskrifterna fyller 2 år!

Nu har de nya föreskrifterna om Organisatorisk och Social arbetsmiljö (OSA) funnits i två år. Syftet med de nya reglerna är att främja god arbetsmiljö förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Reglerna pekar på verksamhetens organisation och hur …

Läs mer
20 mars 2018

Riskbedömning rån, hot och våld hjälper dig att hitta rätt säkerhetsnivå!

Säkerhet i butik behöver inte vara svårt!  2017 bjöd på en positiv utveckling av butiksrånen. Det anmäldes 100 fä rre butiksrån under 2017 än 2016. Det totala antalet anmälda butiksrån slutade på 727 stycken vilket är den lägsta nivån under …

Läs mer
16 mars 2018

5 konkreta råd för en enklare och bättre arbetsmiljö

1. Det är en lönsam investering   Investeringar i arbetsmiljö och hälsa lönar sig enligt en studie gjord av internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA. Varje investerad krona ger mer än dubbelt tillbaka! Studien resulterade i en …

Läs mer
8 februari 2018

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

Med start i februari 2018, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med sär skilt fokus på …

Läs mer
8 januari 2018

Minska risken för rififikupp, Steg för steg.

Adapt uppmärksammar att flertalet rififikupper skett i slutet av 2017. Rififikupper kallas inbrott då förövare tar sig in genom taket/vägg/golv till lokaler eller affärsutrymmen med syfte att stjäla eller råna. Vi uppmanar till uppmärksamhet när det …

Läs mer
3 november 2017

Varning för falska 200-kronorssedlar!

Mälardalen, Stockholm   De har runt Mälardalen inkommit förfalskade 200-kronorssedlar till både Nokas och Loomis. Sedlarna anses vara välgjorda men saknar magnetremsa, vatt…

Läs mer
27 oktober 2017

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

Över hälften fick anmärkningar! Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland …

Läs mer
23 oktober 2017

En översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet!

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och r elevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och …

Läs mer
13 juli 2017

Stor granskning av hotell, restaurang och detaljhandel!

Målet är ett hållbart arbetsliv för alla. Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att …

Läs mer