Tillbaka

Trygghetskalender

Med Trygghetskalendern får medarbetare och chefer tillgång till enkla och effektiva rutiner för att enklare och snabbare kunna hantera rån, bedrägerier, stölder, olyckor med mera. Kalendern placeras i kassalinjen, på kontoret och i personalrummet. För jouransvariga och övriga chefer kan det vara värdefullt att ha en kalender i hemmet för att snabbare och enklare kunna vägleda medarbetare i olika krissituationer.

Trygghetskalender Säkerhet brand utbildning och arbetsmiljö Så fungerar Trygghetskalendern

  • Snabb tillgång till rutiner för bl.a. inbrott, brand, vattenskada, olyckor och krishantering
  • Rutinerna är kategoriserade förebyggande arbete, agerande vid en händelse, efterarbete 
  • Hjälp vid introduktion av nyanställd 
  • Utbildningsunderlag 
  • Komplement till arbetsmiljöpärm

Kalendern placeras i t.ex. kassalinjen, på kontoret och i personalrummet. För jouransvariga och övriga chefer kan det vara värdefullt att ha en kalender i hemmet och arbetsväskan för att snabbare och enklare kunna vägleda medarbetare i olika krissituationer. Kalendern kan nyttjas till utbildning för medarbetare i hur man går till väga i olika krissituationer. Den är även en god hjälp i arbetsmiljöarbetet då arbetsmiljöverket ställer krav på rutiner för olika typer av oväntade händelser.

Önskar ni anpassat innehåll och unik framsida med egen logga?
Vi skräddarsyr även kalendern utifrån verksamhetens unika behov där ni kan addera egna rutiner, checklistor eller bilder.Vill du veta mer om Trygghetskalendern? 

 

Beställningsformulär