Tillbaka

Arbetsmiljöpärm

I Adapts arbetsmiljöpärm finns färdiga policys, rutiner, riskbedömningar, handlingsplaner och mycket mer. Dokumentationen anpassas till er verksamhet och säkerställer att ni lever upp till arbetsmiljölagstiftningen. Utöver arbetsmiljö finns det i pärmen komplett dokumentation för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och Systematiskt säkerhetsarbete.

AdaptCRM – Digital arbetsmiljöpärmAdapts arbetsmiljöpärm SBA säkerhet och arbetsmiljö SAM hjulet

AdaptCRM, systemet som hjälper dig med arbetsmiljö, säkerhet och brandskyddsarbete på ett organiserat och smidigt sätt. AdaptCRM är ett system som fungerar lika bra i den lilla verksamheten som den stora. Oavsett om du tar hjälp av våra arbetsmiljöcoacher eller om du vill arbeta på egenhand är detta ett verktyg som paketerar arbetsmiljö till något konkret, ”det här ska du göra och så här gör du det”. Skulle du behöva hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet har du alltid fri telefon och mailsupport för att snabbt och enkelt komma vidare i arbetet.

En helhetslösning för ditt företag

Med all dokumentation samlad i ett användarvänligt system är det enkelt att arbeta effektivt och
systematiskt med arbetsmiljö, säkerhet och SBA.Digital Arbetsmiljöpärm - AdaptCRM - Arbetsmiljö
Det är lätt att få en överblick på vad som är gjort och vad som skall göras med de färgkodade flikarna.
Lila dokument fylls i en gång i samband med att du sätter igång arbetet.
Blå dokument innehåller information, förtydliganden av lagtext, rutinbeskrivningar och hjälpande riktlinjer.
Röda blir dokument när det är dags att fylla i dom. Du får även ett mail med månadens arbetsmiljöuppgifter.
Har du pågående arbete i ett dokument är den Gul tills arbetet är klart. När dokumenten är ifyllda och klara blir dom Gröna tills det är dags att göra dom igen.


Med Adapts arbetsmiljöpärm har du alltid fri telefon och mailsupport till en personlig arbetsmiljöcoach som kan hjälpa och vägleda dig i arbetet och pärmen.


Med Adapts arbetsmiljöpärmen får du tillgång till band annat:

  • Digital arbetsmiljöpärm anpassad för mobil, surfplatta och dator.
  • Dokumentation för systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete.
  • Policys för arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, kränkande särbehandling, brandskydd, sexuella trakasserier, rehabilitering och mer.
  • Riskbedömningsmallar för fysisk arbetsmiljö, lager och truck, kontor, kemiska risker, rån hot våld och säkerhet, brand, organisatorisk och social arbetsmiljö, ergonomi med mera.  
  • Rutiner för kränkande särbehandling, medarbetarsamtal, krishantering, samordningsansvar, minderåriga i arbete, rehabilitering, olyckor och tillbud med utredning, konsekvensanalys, krishantering och mer.
  • Månadsbrev på mail med arbetsuppgifter för nästkommande månad, hjälpande riktlinjer för arbetet samt allmän information om arbetsmiljö, säkerhet och brand som rör din verksamhet.
  • Fri telefon och mailsupport.


 

Kontakta oss för mer information!      Logga in i arbetsmiljöpärmen, här!      Läs mer om en god arbetsmiljö