Tillbaka

Arbetsmiljöcoach

Arbetsmiljöcoach – hjälper till på plats, via telefon eller mail
Våra arbetsmiljöcoacher hjälper till på plats, via telefon eller mail

De här gör Adapts arbetsmiljöcoach!

  • Implementerar arbetsmiljöpärmen i er verksamhet, uppföljning och utveckling av arbetsmiljöarbetet
  • Genomför skyddsronder och riskbedömningar
  • Tar fram delegeringar, policy, riktlinjer, rutiner etc.
  • Tredjeparts revision av arbetsmiljö-,SBA och säkerhetsarbetet 

Vi hjälper er med arbetsmiljöarbetet när ni själva inte har tid, kunskap eller möjlighet!

Alla arbetsgivare är idag skyldiga enligt lag att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Vi genomför allt från den årliga uppföljningen till framtagande av rutiner till riskbedömer er verksamhet. Adapts arbetsmijöcoacher kontrollerar och hjälper er att uppfylla de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

        

Arbetsmiljö      Kontakta oss idag!     Digital egenkontrollspärm