Adapt – Den kompletta arbetsmiljöcoachen

Adapt, den kompletta coachen inom arbetsmiljö
Adapt är er samarbetspartner inom hela arbetsmiljöområdet, inklusive brand och säkerhet.
Vi förenklar och förtydligar ert arbetsmiljöarbete genom att erbjuda en komplett arbetsmiljöpärm med färdiga mallar och verktyg som är anpassade för er verksamhet.
Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi hjälpa er att säkra en bra och trygg arbetsplats för era medarbetare samtidigt som ni klarar arbetsmiljöverkets krav och inspektioner.
Vi erbjuder också utbildningar inom hela arbetsmiljöområdet. Utbildningarna anpassar vi till er verksamhet, både vad gäller innehåll och upplägg.

Adapt grundades i Stockholm 2003, med målet att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet  enklare för arbetsgivare. Sedan dess har vi utökat vår verksamhet med systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete samt service av brandredskap. Vi hjälper nu företag i hela Sverige.

Ordet Adapt betyder anpassa, att anpassa är en av grundstenarna i servicen mot våra samarbetspartners, vi anpassar oss till dig, vad behöver du hjälp med?

Vi har sedan starten hjälpt många butiker, restauranger, kontor och andra verksamheter med att skapa en trygg och säker arbetsplats för deras medarbetare. Vi har tagit fram och utvecklat ett komplett digitalt arbetsmiljösystem med dokumentation och rutinbeskrivningar som säkerställer att verksamheten klarar arbetsmiljöverkets krav och inspektioner.

Adapt -Den kompletta arbetsmiljöcoachen 

Kontakta oss!