Tillbaka

Säkerhet- och brandutbildning

Utbildningen säkerhet och brand är specifikt framtagen för butik och butiksmiljö med fokus på era risker och vad som kan ske i en butik. Utbildningen skapar förståelse bland medarbetare för säkerhets- och SBA arbetet vilket leder till en tryggare och säkrare arbetsplats. Att kombinera utbildningarna sparar både tid och pengar för er verksamhet utan att tumma på kvalitén. 

Säkerhet och brand

Med utbildad och kunnig personal följer ofta trivsel, välmående och högre produktivitet. Att ha bra kunskap och hög kompetens inom olika områden är också en god hjälp till att kunna arbeta förebyggande när det gäller arbetsmiljöfrågor.
Våra utbildare har lång erfarenhet av både utbildning och praktiskt säkerhets-, brand- och arbetsmiljöarbete vilket ger oss möjlighet att utforma utbildningen efter era behov och önskemål.
Vårt mål är att utbildningen skall vara verklighetsanpassad, därför utbildar vi gärna på plats hos er.

I Adapts säkerhet- och brandutbildning får deltagarna kunskap i hur ni tillsammans kan agera förebyggande för att förhindra och hantera stölder, rån, hot- och våld- situationer. I avsnittet om brand ges ökad förståelse om vad som krävs för att upptäcka brandrisker, förebygga bränder och hur man agerar på rätt sätt vid en brand.


Delar av innehållet:

  • Stöld
  • Rån och hot
  • Intern oärlighet
  • Förebyggande säkerhetsarbete
  • Brandteori
  • Brandrisker och förebyggande arbete
  • Utrymning- hur och vad gör vi hos oss?
  • Brandskyddsutrustning- vad och var finns det hos oss?
  • Gruppövning

Plats: Utbildningen kan hållas i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: Utifrån lokal. 
Tidsåtgång: 3 tim.
 

Kontakta oss för mer information!