Tillbaka

Säkerhetsutbildning

Skapa en trygg och säker arbetsplats för era medarbetare genom att öka er kunskap inom säkerhet! När ni utbildar era medarbetare inom säkerhet så får ni kunskap i hur ni tillsammans kan agera förebyggande för att förhindra eller hantera inbrott, rån, hot- och våldssituationer.

Säkerhetsutbildning

Adapts säkerhetsutbildning hjälper er att höja säkerhetsnivån. Genom att ha en bra säkerhetskultur får ni en säkrare och tryggare arbetsmiljö.

Adapts säkerhetsutbildning ger kunskap och förståelse för hur man skapar en trygg och säker miljö för att förhindra incidenter, hur man bör agera i händelse av brott och hur man på bästa sätt går till väga om man blivit utsatta för brott. I utbildningen varvas teori med gruppdiskussioner och övningar som anpassas till deltagarna och er arbetsplats.

Utbildningens innehåll/delar av innehållet:

  • Rån och hot
  • Stöld/snatteri
  • Intern oärlighet
  • Bedrägerier
  • Förebyggande säkerhetsarbete
  • Konflikt- och krishantering
  • Företagets regler och säkerhetsrutiner gås igenom

Plats: Utbildningen kan hållas i era lokaler.
Rekommenderat deltagarantal: Utifrån lokal. 
Tidsåtgång: 2 tim.

 

Kontakta oss redan idag!