Tillbaka

Medarbetarundersökning


Sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress ökar och har ökat de senaste åren
- du ska som arbetsgivare arbeta förebyggande mot detta och sätta in åtgärder vid signaler om psykisk ohälsa.

Med Adapts medarbetarundersökning får ni ett verktyg för att fånga upp och arbeta förebyggande och långsiktigt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4)

Det här får ni med Adapts medarbetarundersökning!

  • Tydlig överblick över er verksamhets styrkor och förbättringsområden
  • En bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation
  • Ett verktyg för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4)
  • Tydlig rapport i diagram 
  • Erbjuds digitalt och i pappersform utifrån ert behov 

Medarbetarundersökning erbjuds i två steg

Steg 1. Upplägg och genomförande

Undersökningen läggs upp, alla personer bjuds in, påminnelser skickas ut. Undersökningen avslutas, en sammanställning av svaren görs. Sammanställningen presenteras på ett enkelt och bra sätt så att den kan användas vid återkoppling till de medverkande. Denna överlämnas i pappersform och digitalt i en Pdf fil.

Pris för steg 1: Offereras innan påbörjad undersökning. Pris från 5.500kr + 50kr / deltagare.

Steg 2. Analys och handlingsplan

Vi går igenom och analyserar resultatet och skapar tillsammans med er en handlingsplan med åtgärdsförslag.

Pris för steg 2: Offereras innan påbörjad undersökning

      

Gör en förfrågan på medarbetarundersökning redan idag!