Tillbaka

Digital egenkontollspärm

Med Adapts digitala egenkontrollpärm anpassas dokumentation till din verksamhet och därigenom säkerställs kraven som finns i Arbetsmiljölagen.

Därför ska ni ha Adapts digitala arbetsmiljöpärm!

 • Enkelt, användarvänligt och överskådligt
 • Fri telefon och mailsupport, Din arbetsmiljöcoach kan vägleda, åtgärda och säkerställa din arbetsmiljö-, säkerhet- och SBA dokumentation på distans
 • Lätt att få en överblick på vad som är gjort och ska göras med färgkodade flikar 
 • Tydlig årsplanering med påminnelser både i programmet och på mail varje månad 
 • Er pärm är alltid uppdaterad med de senaste lagarna, rutinerna, riskbedömningarna
 • Ta pärmen med dig oavsett var du är

All dokumentation på ett och samma ställe möjliggör ett effektivare arbete.

I det digitala egenkontrollprogrammet finns komplett dokumentation för Arbetsmiljö, Säkerhet, SBA och Utbildning. 

I Adapts egenkontrollprogram får ni en hjälpande hand av vår årsplanering för arbetsmiljö, säkerhet och SBA. I slutet av varje månad får ni ett mail med arbetsuppgifter för nästkommande månad.

Alla dokument följer en årsplanering och skiftar färg när de är dags att utföra dem. Lila = fyll i enbart en gång, Grön = uppgiften är utförd, Gul = arbete pågår, Röd = uppgifter som ej är avklarat i tid. Blåa dokument är en hjälp för er att samla information som ni behöver. Exempel på Blå dokument: kränkande särbehandling, handledning vid utvecklingssamtal och samordningsansvar. 

Delar av innehållet:

Rutiner, policys, blanketter för delegering, skyddsronder, mall för årlig uppföljning, krishantering, ergonomi, olyckor och tillbud, lager och truck, inköp och förändring av verksamheten, riskbedömningar för rån, hot och våld, kemiska risker, fysisk arbetsmiljö, kontorsarbete, brandskydd 

Arbetsmiljöabonnemang 

Vi erbjuder allt från ett "egenkontrollprogram" där ni själva dokumenterar till "XL Adapt certifierad" där vi vid fyra tillfällen per år besöker er arbetsplats och säkerställer arbetsmiljön. 

Digitalt egenkontrollprogram

 • Tillgång till alla dokument inklusive riskbedömningar  
 • Fri telefon och mailsupport 

Medium - 1 besök per år

 • Tillgång till alla dokument inklusive riskbedömningar  
 • Fri telefon- och mailsupport 
 • Ett halvdags besök per år där vi gör en årlig revision av arbetsmiljöarbetet och sammanställer en handlingsplan för de fortsatta arbetet
 • Revisionen kan bytas mot tex. en riskbedömning eller annat arbetsmiljöarbete i dialog med er arbetsmiljöcoach
 • 8% rabatt på alla Adapts utbildningar och produkter

Large - 2 besök per år

 • Tillgång till alla dokument inklusive riskbedömningar  
 • Fri telefon- och mailsupport 
 • Två halvdags besök per år där ni i dialog med er arbetsmiljöcoach planerar vad som ska göras
 • 12% rabatt på alla Adapts utbildningar och produkter  

XL ADAPT Certifierad - 4 besök per år

 • Tillgång till alla dokument inklusive riskbedömningar  
 • Fri telefon- och mailsupport 
 • Fyra halvdags besök per år där ni i dialog med er arbetsmiljöcoach planerar vad som ska göras
 • Vi utför även brandskyddsronder om så önskas 
 • 17% rabatt på alla Adapts utbildningar och produkter