Svensk Handel välkomnar att snatteri blir ringa stöld

Snatteri blir till ringa stöld

Snatteri blir till ringa stöld

Regeringen föreslår att lagen mot bluffakturor skärps och begreppet snatteri ersätts med ringa stöld. Svensk Handel, som under lång tid drivit på för att båda dessa förändringar ska bli verklighet, välkomnar förslagen.   

– Begreppet snatteri signalerar ett brott som begås i ungdomligt oförstånd och enbart rör enstaka produkter. Brottsligheten ser dock helt annorlunda ut och genom att utgå från ett korrekt begrepp skapar vi förutsättningar för att brotten hanteras på rätt sätt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. 

Hårdare tag mot blufföretag

Regeringen förslår också att brottet grovt fodringsbedrägeri införs. Konkret innebär den nya lagen att det i sig blir straffbart att i vilseledande syfte skicka betalningsuppmaningar till många mottagare. Det behöver inte längre bevisas att mottagarna lidit ekonomisk skada. Straffet kan bli upp till sex års fängelse.

Läs hela artikeln på:

https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2017/svensk-handel-valkomnar-att-snatteri-blir-ringa-stold/

Tillbaka