Stor granskning av hotell, restaurang och detaljhandel!

Granskning av hotell, restaurang och detaljhandeln

Målet är ett hållbart arbetsliv för alla.

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. 

Under två veckor ska Arbetsmiljöverket inspektera 2 000 arbetsplatser runtom i landet.

"– Arbetsgivarna ska bli bättre på att hitta riskerna för att kunna skydda arbetstagare i alla åldrar. Ingen ska behöva sluta sitt jobb i förtid för att det slarvas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Peter Burman, ägare till kampanjen på Arbetsmiljöverket." -Arbetsmiljöverket 

Vill du få en revision av ditt arbetsmiljöarbete eller påbörja en helt ny arbetsmiljöpärm? 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur enkelt och smidigt de kan vara med ett digitalt egenkontrollprogram  

Vill du läsa hela artikeln från arbetsmiljöverket, följ länken nedan. 

https://www.av.se/press/stor-granskning-for-att-alla-ska-halla-ett-helt-arbetsliv/

Tillbaka