Sommarjobbare, Tänk på det här!

Arbetsmiljö - Adapt Varför är det viktigt att göra rätt vid introduktionen och arbetsplaneringen av en minderårig?

Fler än fyratusen unga anmäler varje år arbetsrelaterade olyckor. Till den siffran ska det nämnas att det finns ett stort mörkertal där olyckor inte anmäls.

Med en gedigen introduktion av verksamhetens risker, skyddsutrustning,  hjälpmedel, handledare, rutiner och arbetssätt så minskar risken avsevärt för att en olycka ska inträffa!

Planering av arbetet är A och O för att för att minimera risken för en oväntad olycka.

Innan första arbetsdagen ska ni riskbedömt arbetet och identifierat vilka risker arbetstagaren kommer att arbeta med och hur denne på bästa sätt arbetar för att minska risken för en olycka.

Tunga och otympliga lyft är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskada. Även hantering av farliga ämnen.

Har du gjort en riskbedömning för kemiska risker och ergonomiska lyft samt informerat om resultatet?

Börja med det här så är du en god bit på vägen till en trygg arbetsmiljö.  

  • Du som chef ska utgå ifrån vilka förutsättningar sommarjobbaren har. Sommarjobbaren skall få arbetsuppgifter som matchar dennes förmåga vilket minskar risken för att tillexempel ett lyft går fel eller att en onödig risk tas på grund av bristande kompetens i arbetsuppgiften.
  • Gör en riskbedömning av arbetet och informera de berörda, Vad är en bra riskbedömning? Kontakta oss vi hjälper dig!
  • Sommarjobbare som är under 18 år ska ha en handledare på plats som visar och går igenom arbetsuppgifterna samt informerar om vilka risker som finns på arbetsplatsen.
  • Ge en gedigen introduktion där ni säkerställer vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka uppgifter som inte får utföras av personen. Detta är bra om det finns skriftligt.
  • Gå igenom vilka verktyg och maskiner som används i arbetet och hur man använder dessa på ett säkert sätt. Dokumentera denna introduktionen och vem som var ansvarig för den.
  • Vilka hjälpmedel, skyddsutrustning, förstahjälpen utrustning och så vidare som finns.
  • Vilka arbetsmiljö regler som gäller för verksamheten.

Vi på Adapt arbetsmiljökonsult är en helhetsleverantör som hjälper dig med arbetsmiljö, säkerhet, SBA och utbildning! 

Kontakta oss för enkla och effektiva lösningar just för din verksamhet. Vi finns i hela landet och hjälper dig både via telefon och besök i verksamheten.

Max.Vastesson@adaptab.se       08-718 25 00      www.adaptab.se

Tillbaka