Hitta rätt säkerhetsnivå med riskbedömning

Riskbedömning rån, hot och våld hjälper dig att hitta rätt säkerhetsnivå

Säkerhet i butik behöver inte vara svårt! 

2017 bjöd på en positiv utveckling av butiksrånen. Det anmäldes 100 fäAnmälda butiksrån rre butiksrån under 2017 än 2016. Det totala antalet anmälda butiksrån slutade på 727 stycken vilket är den lägsta nivån under hela 2000- talet.​

Från tidigare år har vi dock sett tecken på att butiksrånen tagit allt mer karaktären av motvärnsrån än kassarån.  Det finns handlare som tyvärr ser motvärnsrån som ett snatteri (ringa stöld). Vilken kan leda till att rånen aldrig polisanmäls. Även poliser och åklagare väljer ibland att rubricera motvärnsrån som snatterier (ringa stöld). Om denna trenden fortsatt kan det vara en bidragande orsak till att statistiken visar på denna kraftiga nergången av butiksrånen.

Vill du säkerställa att din verksamhet har rätt nivå på säkerheten? 

Med Adapts riskbedömning RÅN, HOT & VÅLD kan du på ett enkelt sätt få en ögonblicksbild av vad som är bra, vad som kan bli bättre med ditt säkerhetsarbete. Riskbedömning RÅN, HOT & VÅLD är en checklista där du enkelt går igenom hela verksamhetens säkerhetsarbete, allt från lokala faktorer till säkerhetsrutinerRiskbedömning till krisberedskap. Riskbedömningen är märkt med (M),(H),(A) och (F) som en hänvisning till vem som är kravställare.

(A)= Arbetsmiljöverket, (F)= Försäkring, (M)= Medel risk, (H)= Hög risk.

Rubriker från riskbedömningen: 

Lokala faktorer som påverkar butikens risknivå, Säkerhetsorganisation och uppgiftsfördelning, Utbildning, Rutiner, Kassalådor, Hantering av kontanter, Plats för uppräkning, Värdeskåp, Larmmöjlighet, Inbrottsskydd, Säkerhetsdekaler, Kameraövervakning, Belysning, Värdetransporter, Krisberedskap.

Hör av dig så hjälper vi dig att komma igång! Säkerhet, Arbetsmiljö, SBA och Utbildning är vår specialité.

Adapt -Den kompletta arbetsmiljöcoachen 

Max.Vastesson@adaptab.se

08-718 25 00

Tillbaka