OSA föreskrifterna fyller 2 år!

Organisatorisk och social arbetsmiljö Nu har de nya föreskrifterna om Organisatorisk och Social arbetsmiljö (OSA) funnits i två år.

Syftet med de nya reglerna är att främja god arbetsmiljö förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Reglerna pekar på verksamhetens organisation och hur den påverkar trivsel och arbetsklimat.
Det handlar om den organisatoriska arbetsmiljön såsom ledning och styrning, kommunikation, handlingsutrymme, ansvar och de krav och resurser vi har för att utföra arbetet.
Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi påverkas av de sociala relationerna runt omkring oss på arbetsplatsen; kollegor, chefer och vårar medarbetare.

Forskning visar att brister i organisatorisk och social arbetsmiljö ökar risken för stressreaktioner som påverkar koncentration, minne, problem och beslutsfattande, vilket ju är negativt för verksamhetens resultat.

Fackförbundet Vision har genomfört en undersökning inom välfärdssektorn. Drygt 2000 skyddsombud och huvudskyddsombud har svarat på frågorna och resultatet visar att kunskapen och användandet av de nya föreskrifterna skiljer sig mycket åt.

  • En fjärdedel av de som svarat säger att de har liten kunskap om föreskrifterna och ungefär lika många säger att föreskrifterna används lite eller inte alls på deras arbetsplats.
  • Mer än hälften tycker dock att föreskrifterna ger ett bra stöd i rollen som skyddsombud
  • Mer än var tredje anser att reglerna påverkat hur arbetsgivaren jobbar.
  • Många skyddsombud upplever att man måste trycka på för att föreskrifterna ska användas.

Vill ni ha hjälp att jobba på rätt sätt utifrån de OSA föreskrifterna? 

Vi på Adapt kan hjälpa er både med utbildning och hjälp med praktiska frågor kring OSA reglerna.
Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar er verksamhet!

www.Adaptab.se - Den kompletta arbetsmiljöcoachen 

Tillbaka