Nya regler för kameraövervakning, augusti 2018

Regler för kameraövervakning Reglerna för kamerabevakning ändras i samband med att dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen börjar gälla. Färre behöver söka tillstånd och det ställs tydligare krav på att de som vill kamerabevaka följer reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Privata verksamheter behöver inte längre söka tillstånd. 

Privat verksamhet behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet.

Vilka behöver tillstånd?

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver enligt den nya kamerabevakningslagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. Platser dit allmänheten inte har tillträde får myndigheter bevaka utan tillstånd, men måste följa reglerna i dataskyddsförordningen.

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:

 • Myndigheter
 • Privata skolor
 • Privat hälso- och sjukvård
 • Kollektivtrafiksbolag

Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd efter 25 maj 2018:

 • banker
 • butiker
 • privata parkeringshus
 • jägare som vill ha åtelkameror
 • privatpersoner

Högre krav på att informera

Kraven på att informera de registrerade är mer omfattande än tidigare. De som kamerabevakar måste sätta upp skyltar eller informera om bevakningen. Informationen ska innehålla uppgifter om

 • vilka det är som kamerabevakar
 • kontaktuppgifter

Dessutom måste det finnas ytterligare information, till exempel på en webbsida. Där måste framgå:

 • kontaktuppgifter till dataskyddsombud, om ni har ett sådant,
 • ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.
 • rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka.
 • hur länge ni kommer att lagra uppgifterna.
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter
 • att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

Spelar ni in ljud måste detta anges särskilt.

Adapt hjälper och vägleder i hur och vad ni ska göra för att uppnå kravet samt följa lagen. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er verksamhet. 

Info@adaptab.se, 08-58885105

Tillbaka