Minska risken för rififikupp, Steg för steg.

Rififikupp tak Adapt uppmärksammar att flertalet rififikupper skett i slutet av 2017. Rififikupper kallas inbrott då förövare tar sig in genom taket/vägg/golv till lokaler eller affärsutrymmen med syfte att stjäla eller råna. Vi uppmanar till uppmärksamhet när det gäller dessa typer av inbrott.

Adapt rekommenderar följande för att minska risken att bli utsatt.

Se över att:

  • Skalskyddet är intakt
  • Inbrottslarmet är intakt och funktionellt 
  • Strategiskt viktiga passager är larmade
  • Taket/innertaket är larmatRififikupp genom tak
  • Kassakontor/uppräkningsrum är larmade
  • Värdeskåp/tobakssåp är i larmade utrymmen (skåpen i sig kan vara larmade)
  • Samtliga kameror täcker den yta/område som den är tänkt för. Titta efter att ingen kamera är bortvinklad/manipulerad från sitt täckningsområde
  • t.ex. stegar och liknande hjälpmedel inte finns i närområdet kring fasaden

Adapt har kompletta riskbedömningar för Rån, Hot och Våld kontakta oss för att ta del av materialet. 

Vi hjälper även till med verksamhetsunika riskbedömningar och analyser, Boka en konsult idag! 

www.adaptab.se, info@adaptab.se, 08-718 25 00

Tillbaka