Vad innebär EUs nya kampanj för kemiska risker?

EU-kampanj med fokus på kemiska risker i samband med uppdatering av AFS 2011:19

Arbetsmiljöverket lanserar nu den 8 juni en ny inspektionskampanj inriktad på kemiska riskkällor. Detta i samband med att det sker förändringar i lagen om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, som träder i kraft den 21 augusti.

Vad är kemiska riskkällor, och har du det på din arbetsplats? 

Kemisk riskkälla = "En kemisk produkt, ett kemiskt ämne eller flera kemiska ämnen tillsammans som kan medföra ohälsa eller olycksfall" - Arbetsmiljöverket

En kemisk riskkälla kan vara tillexempel diskmedel, fönsterputs, maskindiskmedel det vill säga alla typer av kemikalier som medarbetarna kan komma i kontakt med.

Till varje kemisk produkt skall det finnas: 

  • Undersökning av riskerna 
  • En riskbedömning av den kemiska produkten 
  • Ett säkerhetsdatablad 
  • En hanteringsrutin 
  • Tydlig information till de anställa och bekräftelse på att de förstått
  • Tillräckligt med skyddsutrustning 

Arbetsmiljökraven på dig som ansvarig är många och långa. Ett bra och effektivt arbetsätt är nyckeln till en god arbetsmiljö och samtidigt veta att du följer lagen.

Adapts arbetsmiljöcoach är din personliga kontakt i alla arbetsmiljöfrågor!

Vi på Adapt har ett bra och effektivt arbetssätt med komplett dokumentation, allt från riskbedömning till rutiner och uppföljning som vi enkelt applicerar i din verksamhet.

Vi hjälper er att paketera arbetsmiljö och de krav som ställs till tydliga rutiner, checklistor och arbetssätt.

Vi utbildar personal så ni själv får helhetsgreppet på era kemiska risker.

Vad kan Adapts arbetsmiljöcoach göra för dig gällande kemiska risker?

  • paketera arbetet till något tydligt och enkelt
  • genomföra riskbedömning kemiska risker
  • ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete
  • utbilda din personal om hantering, rutiner, riskkällor

Låt oss boka in en träff för att hitta en bra lösning just för din verksamhet!

Kontaka mig för att boka in tiden.

Tillbaka