Ditt ansvar som arbetsgivare -Sexuella trakasserier

Så här gör du för att arbeta rätt och förebyggande med sexuella trakasserier 

I december fick du ett brev från arbetsmiljöverket och diskrimineringsombudsmannen med information om sexuella trakasserier. I broschyren som skickades ut framgår vilket ansvar du har som arbetsgivare och vad du kan och förväntas göra för att förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats.  Ta del av broschyren här: Sexuella trakasserier 

Du som arbetsgivare har ansvaret att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och agera om det skulle uppstå. 
Vad betyder detta i praktiken och hur gör du som arbetsgivare detta till en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

1. Arbeta proaktivt, agera, utför och följ upp
Utifrån diskrimineringslagen och rekommendationer från Arbetsmiljöverket ska du arbeta i fyra steg.

1. Undersöka, 2. Analysera, 3. Åtgärda, 4. Följ upp. 

  • Undersök om det finns risker för sexuella trakasserier i din verksamhet. Det kan undersökas med en medarbetarenkät eller i olika former av samtal t.ex. i  medarbetarsamtal.
  • Försök att analysera det som framkommit och vad det beror på.
  • Ta sen fram åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det kan vara att tydliggöra policys och ert ställningstagande och att utbilda era chefer samt att prata om attityder, värderingar och jargonger på möten. En direkt åtgärd för dig som chef vid sexuella trakasserier är förstås att ha enskilda samtal med de berörda.
  • Följ upp åtgärderna och säkerställ att ni kommit till rätta  med problemen.
  • Tveka inte att ta hjälp i dessa frågor!

2. Ha tydliga riktlinjer
Alla som arbetar på arbetsplatsen skall veta företagets ställningstagande när det kommer till sexuella trakasserier. Skapa en policy för sexuella trakasserier som är en del av introduktionen till nyanställda samt gå ut till befintliga medarbetare med policyn och säkerställ att alla tagit del av den. 

3. Ta fram rutiner
Det är ett lagkrav att det skall finnas en skriftlig rutin som alla medarbetare har tillgång till för hur företaget hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. I rutinen skall det framgå; Hur arbetsgivaren skall agera vid kännedom om att någon anser sig utsatt, Vad som händer med informationen samt vad mottagaren skall göra med informationen samt hur den utsatte snabbt får hjälp. Till Vem den som upplever sig utsatt skall vända sig på företaget samt vem som ansvarar för att ärendet utreds. 

4. Agera direkt! 
Sexuella trakasserier sker ofta i det dolda. Att få reda på om sexuella trakasserier pågår kräver att arbetsledare och chefer är lyhörda, vaksamma och kommunicerar aktivt med medarbetare. Din skyldighet att utreda och åtgärda träder i kraft så fort du får veta att någon känner sig utsatt oavsett vem som berättar och hur denne berättar.

Vill du veta mer om hur du och dina medarbetare kan göra skillnad eller behöver du stöd och utbildning för att komma igång?

Kontakta oss för ett förslag som passar just din verksamhet!

Info@adaptab.se 
0733-834883

Tillbaka