Butiksstölderna fortsätter öka!

-det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer 2018*

Den senaste veckan drabbades var tredje butik av en stöld. Dessutom har var fjärde butik utsatts för hotfullt beteende den senaste månaden.

Butiksmiljön är en utsatt arbetsplats och många medarbetare inom handeln utsätt för svåra situationer och risker i sitt dagliga arbete.
Något av det viktigaste för att skapa en trygg och säker arbetsplats är att ha kunskap om vilka risker som finns inom verksamheten och branschen, att veta vilket ansvar jag har som verksamhetsansvarig, arbetsgivare eller anställd och att arbeta förebyggande för att minimera risker för olika typer av händelser!

  • Att systematiskt och regelbundet gå igenom och bedöma risk för olika typer av händelser.
  • Att ha rutiner för när någonting händer.
  • Att ha en tydlig ansvarsfördelning inom säkerhetsarbetet.
  • Att säkerställa att alla medarbetare känner till rutinerna och hur de ska agera.
  • Att regelbundet utbilda och informera. 

Ta hjälp av en säkerhetskonsult!
Att vara hemmablind är ett uttryck vi ofta hör av kunder efter en avslutad riskbedömning. Både som chef och medarbetare är det lätt att ta saker för givet eller helt enkelt tänka ”det har ju alltid fungerat så”. Med hjälp av en extern konsult får ni ett par nya ögon i verksamheten, en person som gör egna observationer och kontroller för att ge er en komplett överblick av var er verksamhet står och vad som kan bli bättre.

Erbjud era medarbetare utbildning!
I Adapts Säkerhetsutbildning som vi genomfört i många butiker och andra verksamheter får dina medarbetare ökad kunskap om hur de själva kan bidra till en säkrare arbetsplats, hur ni tillsammans kan arbeta förebyggande och vilket ansvar de själva har i detta arbete!

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer och hittar ett bra upplägg för just din butik!

Info@adaptab.se 
073-3834883

*Trygghetsbarometern baseras på en webbenkät till ett randomiserat urval bland Svensk Handels medlemsföretag. Enkätundersökningen som riktas till butikschefer eller butiksansvariga genomfördes i början av december 2018 och besvarades av 940 butiker.
Tillbaka