Våra utbildningar

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Era chefer, arbetsledare och skyddsombud måste ha god kunskap om arbetsmiljö.
Med kunskap och förståelse för de risker som finns i verksamheten och vad som främjar en god arbetsmiljö får ni en säker och trivsam arbetsplats.

Läs mer

Brandutbildning

Kunskaper om hur man förebygger och förhindrar bränder samt hur man bekämpar en brand minimerar skadorna och kan rädda liv! Att utbilda inom brandsäkerhet, skapar en trygg och säker verksamhet både för era medarbetare och era besökare. Kunskap hos medarbetarna är nyckeln till ett bra brandskydd och en utbildning är därför en god investering.

Läs mer

Säkerhetsutbildning

Adapts säkerhetsutbildning hjälper er att höja säkerhetsnivån genom fokus på det förebyggande arbetet, säkerhetsrutiner, vad ni gör ifall det ändå händer. Att ha en bra säkerhetskultur ger en säkrare och tryggare arbetsplats och arbetsmiljö.

Läs mer

Ergonomiutbildning

Skador i muskler, senor och leder är en vanlig orsak till att människor blir sjukskrivna. Genom att ge era medarbetare ökad kunskap om de risker som finns när det gäller arbetsställningar och rörelser samt visa på rätt arbetssätt och hjälpmedel kan ni minska belastningsskadorna, skapa en säker trygg och frisk arbetsplats och därmed också minska sjukfrånvaron kopplat till det.

Läs mer

Hjärt- Lungräddning, HLR

Vid ett hjärtstopp är tiden den avgörande faktorn för om personen ska överleva. Syrebrist i hjärnan uppstår efter bara några minuter och i de flesta fall tar tiden för ambulansen att komma längre tid än så. Det är alltså nödvändigt med snabb hjälp med hjärt-och lungräddning om personen ska överleva ett hjärtstopp.
Genom att ge era medarbetare en god grundkunskap i hjärt- och lungräddning ges förutsättningar för att kunna agera snabbt och rätt vid ett hjärtstopp och därmed rädda liv!

Läs mer

Säkerhet- och brandutbildning

Utbildningen säkerhet och brand är specifikt framtagen för butik och butiksmiljö med fokus på era risker och vad som kan ske i en butik. Utbildningen skapar förståelse bland medarbetare för säkerhets- och SBA arbetet vilket leder till en tryggare och säkrare arbetsplats. Att kombinera utbildningarna sparar både tid och pengar för er verksamhet utan att tumma på kvalitén. 

Läs mer