Våra utbildningar

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Era chefer, arbetsledare och skyddsombud måste ha god kunskap om arbetsmiljö.
Med kunskap och förståelse för de risker som finns i verksamheten och vad som främjar en god arbetsmiljö får ni en säker och trivsam arbetsplats.

Läs mer

Brandutbildning

Kunskaper om hur man förebygger och förhindrar bränder samt hur man bekämpar en brand minimerar skadorna och kan rädda liv! Att utbilda inom brandsäkerhet, skapar en trygg och säker verksamhet både för era medarbetare och era besökare. Kunskap hos medarbetarna är nyckeln till ett bra brandskydd och en utbildning är därför en god investering.

Läs mer

Säkerhetsutbildning

Skapa en trygg och säker arbetsplats för era medarbetare genom att öka er kunskap inom säkerhet! När ni utbildar era medarbetare inom säkerhet så får ni kunskap i hur ni tillsammans kan agera förebyggande för att förhindra eller hantera inbrott, rån, hot- och våldssituationer.

Läs mer

Ergonomiutbildning

Skador i muskler, senor och leder är en vanlig orsak till att människor blir sjukskrivna. Genom att ge era medarbetare ökad kunskap om de risker som finns när det gäller arbetsställningar och rörelser samt visa på rätt arbetssätt och hjälpmedel kan ni minska belastningsskadorna, skapa en säker trygg och frisk arbetsplats och därmed också minska sjukfrånvaron kopplat till det.

Läs mer

Hjärt- Lungräddning och Första Hjälpen

Vid ett hjärtstopp är tiden den avgörande faktorn för om personen ska överleva. Syrebrist i hjärnan uppstår efter bara några minuter och i de flesta fall tar tiden för ambulansen att komma längre tid än så. Det är alltså nödvändigt med snabb hjälp med hjärt-och lungräddning om personen ska överleva ett hjärtstopp.
Genom att ge era medarbetare en god grundkunskap i hjärt- och lungräddning ges förutsättningar för att kunna agera snabbt och rätt vid ett hjärtstopp och därmed rädda liv!

Läs mer