Dela

Utbildning inom Arbetsmiljö

Vi erbjuder flera olika utbildningar inom arbetsmiljö. Förutom dessa utbildningsprogram kan ni få skräddarsydda arbetsmiljöutbildningar. 

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Med chefer och arbetsledare som har kunskap och förståelse för de risker som finns i verksamheten och vad som främjar en god arbetsmiljö skapas förutsättningar för en säker och trivsam arbetsplats.
Enligt arbetsmiljölagen ska personer med arbetsledande ställning ha en grundläggande arbetsmiljöutbildning som omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete och andra föreskrifter som gäller i verksamheten. I Adapts arbetsmiljöutbildning betonas chefsansvaret och utmaningen i att få medarbetarna att arbeta på rätt sätt.

Läs mer

Brandutbildning

Vid en brand krävs ett snabbt agerande för att undvika personella och materiella skador. Utbildad och riskmedveten personal är ett av de bästa sätten att identifiera och förebygga faror. Adapts brandutbildning riktar sig till alla medarbetare med syfte att deltagarna ska bli medvetna om de brandrisker som finns i er verksamhet, hur ni kan arbeta förebyggande och hur man agerar om brand uppstår. 

Läs mer

Säkerhetsutbildning

Grundläggande kunskap och förståelse kring säkerhet och hur man kan arbeta förebyggande är det bästa sättet att minska risker för incidenter. Adapts säkerhetsutbildning bidrar till att skapa en säker arbetsmiljö genom att medarbetarna lär sig förebygga och hantera de risker som kan uppstå i er verksamhet.

Läs mer

Ergonomiutbildning

Ökad kunskap och medvetenhet om hur kroppen belastas på arbetet och vilka hjälpmedel som finns är ett bra sätt att undvika belastningsskador och olyckor i arbetet.

Läs mer

Hjärt- Lungräddning och Första Hjälpen

En god grundkunskap i första hjälpen och hjärt- lungräddning är viktigt för att kunna agera i händelse av olycka. Adapts utbildning ger kunskap och förståelse om hur man agerar vid en personskada eller vid ett plötsligt hjärtstopp. Utbildningen skapar också förutsättningar för medarbetarna att förebygga tillbud i verksamheten. Under utbildningen varvas teori med praktik för att deltagarna skall kunna tillgodogöra sig kunskap i så stor utsträckning som möjligt.

Läs mer

Utbildning i hjärtstartare/ D-HLR

Denna utbildning riktar sig till dig som har införskaffat eller står i begrepp att införskaffa en halvautomatisk defibrillator/hjärtstartare till verksamheten. Utbildningen syftar till att få fördjupad kunskap i hjärtlungräddning samt att få god kunskap i hur en halvautomatisk defibrillator används på en människa vid hjärtstopp. Under utbildningen varvas teori med praktik för bästa möjliga resultat. 

Läs mer