Dela

Säkerhet

Brottsligheten i samhället ökar. Affärsverksamheter utsätts dagligen för rån, stölder och anlagda bränder, vilket leder till stor ekonomisk skada och otrygghet bland både kunder och medarbetare. Adapt hjälper er att förebygga
brott samt minimera skadeverkningarna.

Så hjälper Adapt er!

  • Ni får tillgång till en digital egenkontrollpärm med komplett dokumentation enligt 13 punktsprogrammet.
  • Våra säkerhetskonsulter hjälper er med det förebyggande säkerhetsarbetet.
  • Vår jourtjänst ger tillgång till stöd och rådgivning dygnet runt för att avlasta er säkerhetsansvarig.
  • Vi utbildar och skräddarsyr utbildningar utifrån ert behov. 
  • Ni kan hyra en säkerhetschef. 

Behovet styr lösningen!

Alla verksamheter har unika säkerhetsrisker.

  • En hög säkerhetsnivå handlar till stor del om förebyggande arbete. 
  • Ofta går det att minimera riskerna genom ökad kunskap, medvetenhet och information.
  • Utbildning är en av nycklarna för att säkerställa ett kvalitativt säkerhetsarbete i er verksamhet.

Med hjälp av Adapts säkerhetskonsulter och digitala egenkontrollpärm når er verksamhet rätt nivå på säkerheten. 

Gör en förfrågan idag!